Apie įmonę

Apie įmonę:

UAB „Germeda“ savo veikla vykdo nuo 1995 metų. Įmonės pagrindinė veiklos sritis yra inžinerinio projektavimo paslaugos apimančios pastatų, inžinerinių tinklų, technologijų, katilinių projektavimą bei kita su projektavimu susijusi veikla. Nuo savo veiklos pradžios esame suprojektavę virš 600 įvairių objektų. Dirbame su viešu ir privačiu sektoriumi. Esame suprojektavę objektų ir už Lietuvos ribų. Daugiausiai patirties esame sukaupę įvairaus tipo katilinių ir šildymo sistemų projektavime. Mūsų specialistai turi daugiau nei 20 metų patirtį, yra atestuoti projektų vadovai, projekto dalies vadovai. Specialistai atestuoti projektuoti katilines ir kogeneracines jėgaines iki 500 MW galios.

Projektuojamos projekto dalys:

  • Bendroji
  • Sklypo planas
  • Architektūrinė
  • Konstrukcinė
  • Technologinė
  • Vandentiekio, nuotekų
  • Šildymo, vėdinimo
  • Dujofikacijos
  • Elektrotechnikos
  • Automatizacijos

Konkrečiu atveju galimos papildomos čia nepaminėtos projekto dalys.

Projektavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvoje ar konkrečioje šalyje galiojančiais teisės aktais. Įmonė yra apdrausta statinio projektuotojo privalomuoju civilinės atsakomybes draudimu.